FAQs

Q? 1/ thế nào là container consol? 2/ thế nào là LCL co-load? 3/ tại sao trong một số trường hợp thì cước phí hàng lẻ lại bằng 0?
A.

1. Thế nào là container consol?

Trong lĩnh vực giao nhận vận tải hàng hoá, LCL viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Less than Container Load, dịch nghĩa là hàng xếp không đủ một container. Cụm từ này mô tả cách thức vận chuyển hàng hoá khi chủ hàng không đủ hàng để đóng nguyên một container, mà cần ghép chung với một số lô của chủ hàng khác. Khi đó, công ty dịch vụ sẽ kết hợp nhiều lô hàng lẻ (LCL shipments), sắp xếp, phân loại và đóng chung vào container, sau đó thu xếp vận chuyển từ cảng xếp tới cảng đích. Việc kết hợp đóng chung như vậy gọi là gom hàng, hay consolidation. Hàng LCL (còn gọi là hàng lẻ, hay hàng consol) được phân biệt với hàng FCL (Full Container Load), tức là hàng đủ xếp nguyên container, mà không cần ghép với lô hàng khác. LCL là hàng lẻ đi thẳng từ cảng bốc tới cảng đích mà không phải chuyển tải sang container khác.

 2. Thế nào là LCL co-load?

Trong thực tế, những lô hàng LCL trong cùng container không phải lúc nào cũng đi đến cùng một cảng đích. Nhiều khi, chúng chỉ được vận chuyển chung container trên một chặng đường nào đó, sau đó lại được dỡ ra và sắp xếp vào những container khác (reload) trước khi đi tiếp. Trên thị trường hiện nay hầu hết những người sale hàng lẻ thường thông qua các công ty FWD. Sale hàng lẻ được gọi là những người gom hàng. Như vậy khi 1 khách hàng book qua FWD thì FWD phải book lên consol, việc này đã coload lên 1 lần. Nếu 1 khách hàng book hàng qua FWD1 sau đó FWD1 book sang FWD2, rồi FWD2 mới book lên consol thì đã coload 2 lần. Như vậy, LCL co-load là hàng lẻ phải chuyển tải sang container khác để đi tới cảng đích. Ưu Điểm : Có thể khách hàng có được giá tốt hơn, vì những mối quan hệ “hữu nghị” Nhược điểm : Hàng coload thì khách hàng không làm được master bill mà hầu hết là house bill.

3. Tại sao trong một số trường hợp thì cước phí hàng lẻ lại bằng 0 ?

 -Nếu tiền refund nhận từ Đại lý chia hàng lẻ ít hơn Tổng chi phí gom hàng (Ocean Freight (cont FCL gom hàng), THC, MBL fee…): Chủ hàng phải trả tiền cước, thường là các tuyến tầm xa. -Nếu tiền refund khá lớn (hoặc hơi lớn) hơn Tổng chi phí: Chủ hàng được miễn tiền cước (free), cho các tuyến tầm trung. -Nếu tiền refund lớn hơn rất nhiều Tổng chi phí: Chủ hàng chẳng những free tiền cước mà còn được tiền refund nữa, chỉ cho các tuyến tầm ngắn. Tóm lại: Phụ phí thu tại Cảng đi + Tiền cước hàng lẻ + Phụ phí thu tại Cảng đến = HẰNG SỐ. Nếu có yếu tố nào giảm đi hoặc bằng O (free) hoặc số âm (refund) thì các yếu tố còn lại phải tăng lên tương ứng. Để giữ uy tín với đối tác, Người gửi hàng cần chọn hãng nào có “Hằng số” vừa phải nhất, vì dịch vụ tốt không thể được bán với giá thấp.

Q? Logistics Là Gì?
A.

Có rất nhiều khái niệm về thuật ngữ này :

Logistics được hiểu là quá trình hoạch định, thực hiện và kiểm soát sự lưu thông và tích trữ một cách hiệu qủa tối ưu các loại hàng hoá, nguyên vật liệu, thành phẩm và bán thành phẩm, dịch vụ và thông tin đi kèm từ điểm khởi đầu tới điểm kết thúc nhằm mụch đích tuân theo các yêu cầu của khách hàng.

Logistics có thể được định nghĩa là việc quản lý dòng chung chuyển và lưu kho nguyên vật liệu, quá trình sản xuất, thành phẩm và xử lý các thông tin liên quan.....từ nơi xuất xứ đến nơi tiêu thụ cuối cùng theo yêu cầu của khách hàng. Hiểu một cách rộng hơn nó còn bao gồm cả việc thu hồi và xử lý rác thải (Nguồn : UNESCAP..........................)

Logistics là quá trình xây dựng kế hoạch, cung cấp và quản lý việc chu chuyển và lưu kho có hiệu quả hàng hoá, dịch vụ và các thông tin liên quan từ nơi xuất xứ đến nơi tiêu thụ vì mục tiêu đáp ứng nhu cầu của khách hàng (World Marintime Unviersity- Đại học Hàng Hải Thế Giới, D. Lambert 1998).

Thực ra Logistics được áp dụng rất rộng rãi trong nhiều ngành không chỉ trong Quân sự từ rất lâu, được hiểu là hậu cần, mà nó còn áp dụng trong sản xuất tiêu thụ, giao thông vận tải vv..

Vì vậy trên cơ sở Logistics tổng thể (Global Logistic) người ta chia hoạt động logistics thành Supply Chain Managment Logistics –Logistics quản lý chuỗi cung ứng. Transportation Management Logistics- Logistics quản lý vận chuyển hàng hóa. Warhousing/ Inventery Management Logistics –Logistics về quản lý lưu kho, kiểm kê hàng hoá, kho bãi.

Như vậy quản lý Losticgis là sự điều chỉnh cả một tập hợp các hopạt động của nhiều ngành cùng một lúc và chỉ khi nào người làm giao nhận có khả năng làm tất cả các công việc liên quan đến cung ứng, vận chuyển, theo dõi sản xuất, kho bãi, thủ tục hải quan, phân phối….mới được công nhận là nhà cung cấp dịch vụ logistics. Xét về điều kiện này thì hầu như chưa có công ty Việt Nam nào có thể làm được, chỉ một số rất it các công ty nước ngoài và cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay như: DHL Danzas, TNT Logistics……