Hải quan

NOLC sẽ tư vấn các quy trình thủ tục và giấy tờ cần thiết cho việc khai báo hải quan, cung cấp mã số HS, tư vấn các chế độ ưu đãi thuế cho từng loại mặt hàng.

NOLC cung cấp các dịch vụ khai báo hải quan:

 - Loại hình xuất khẩu kinh doanh

 - Loại hình gia công

 - Loại hình sản xuất xuất khẩu

 - Loại hình XNK tại chỗ

 - Loại hình tạm nhập tái xuất