HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)

• Nước tham gia đàm phán: Úc, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ, và Việt Nam
• Kết thúc đàm phán: 04/10/2015
• Mục tiêu:
- Tăng trưởng kinh tế; 
- Tạo và duy trì việc làm; 
- Tăng cường đổi mới, năng suất, và sức cạnh tranh;
- Nâng cao mức sống;
- Giảm đói nghèo;
- Quản lý hiệu quả, minh bạch;
- Bảo vệ người lao động

I. Nội dung chính:

• Xóa bỏ hoặc giảm thuế quan và các rào cản phi thuế quan
• Các cam kết khu vực: hỗ trợ phát triển sản xuất, thương mại, việc làm và đời sống người lao động; hội nhập và mở cửa thị trường trong nước
• Giải quyết thách thức thương mại: TPP thúc đẩy đổi mới, năng suất và tính cạnh tranh; phát triển kinh tế kỹ thuật số; và vai trò của doanh nghiệp nhà nước.
• Thương mại toàn diện: TPP đảm bảo các nước, các doanh nghiệp có mức độ phát triển khác nhau đều có thể đạt lợi ích. TPP cam kết giúp đỡ doanh nghiệp vừa và nhỏ hiểu Hiệp định; chú ý thách thức của quốc gia; phát triển và xây dựng năng lực thương mại
• Nền tảng khu vực: hội nhập kinh tế khu vực và hướng đến khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

II. Phạm vi áp dụng:

• Thương mại: hàng hóa, hải quan, rào cản, an toàn vệ sinh, phòng vệ thương mại; đầu tư; dịch vụ;
• Internet và kỹ thuật số
• Do tính chất đa dạng và khác nhau về trình độ phát triển, các nước TPP kém phát triển hơn sẽ có thêm thời gian để xây dựng năng lực 

III. Quy định thương mại: 30 chương

NOLC sưu tầm.